www.fire-son.com / fire-son.com / fire son / fireson / fire-son

เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองอุตสาหกรรม

ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบเสียงตามสาย สัญญาณกล้องวงจรปิด ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ รับจัดอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงภายในองค์กร พร้อมออกไปรับรอง

รถน้ำดับเพลิง  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  เครื่องพ่นหมอกควัน บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงทุกชนิด

บริษัท ไฟร์ ซัน จำกัด (FIRE SON COMPANY LIMITED) เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายและศูนย์รวมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด รวมไปถึงงานระบบไส้กรอง ด้านอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น กรองน้ำ, กรองอากาศ, กรองน้ำมัน และผู้ให้บริการงานด้านความปลอดภัย ตามหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงงาน มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านความปลอดภัยที่มีต่อองค์กร ควบคู่ไปกับการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและรู้จักวิธีลดอุบัติเหตุในการทำงาน, และวิธีดับเพลิงรวมไปถึงการฝึกอพยพเบื้องต้น พร้อมรับออกใบรับรอง และรับประกันงานสินค้าของเรา ทางบริษัทฯยินดีให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยเพียงโทรหาเรา แล้วท่านจะรู้สึกได้ว่า การบริการที่ดีและความปลอดภัยของท่าน อยู่เพียงแค่ปลายนิ้ว..เพราะเราต้องตรวจเช็คถังดับเพลิงให้ท่าน ฟรี!! ภายใต้สโลแกนบริษัทฯ ที่ว่า.. " ดับจริง ดับไว ต้อง ไฟร์ ซัน "

- ติดตั้งถังดับเพลิงเจาะผนังฟรี พร้อมขายึดติดตั้งทุกถัง

- รับประกันประสิทธิภาพของเครื่องดับเพลิงใหม่ให้เป็นเวลา 5 ปี

- บริการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงให้ฟรีตลอดอายุรับประกัน หรือ โทรเรียกใช้บริการ

- ทางบริษัทฯ ยินดีแนะนำวิธีการใช้ให้กับพนักงานของท่านได้เข้าใจวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงอย่างถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทฯ

- กรณีลูกค้าที่มีการใช้เครื่องดับเพลิงไปแล้วได้เรียกเราไปรับถังดับเพลิงที่ใช้งานไป ทางบริษัทฯ จะมีเครื่องดับเพลิงสำรองไว้สำหรับลูกค้า และตรวจเช็คกลไกการทำงาน, สภาพของเครื่องดับเพลิง ว่าพร้อมใช้ในครั้งต่อไปหรือไม่

- บริษัทฯ เรารับประกันคุณภาพน้ำยาเคมีดับเพลิงของท่านลูกค้าที่บรรจุใหม่ ให้อีก 3 ปี หากมีปัญหา (เกจ์ตก) แต่ยังไม่มีการใช้งานไป ทางเรายินดีรับประกันเคลม ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Fire-son I Products I Brochure I Detail I Contact Us

---------------------------------------------------------------------------------

www.Fire-son.com